REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 

MODERN HUNT

Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży przy użyciu środków porozumiewania się na odległość, określa prawa konsumenta oraz opisuje zakres, warunki i zasady działania ogólnopolskiego sklepu internetowego

www.modernhunt.pl

Każdy klient sklepu myśliwsko-strzeleckiego Modern Hunt obowiązany jest do zapoznania się z regulaminem udostępnionym na stronie internetowej sklepu. 

§ 1

INFORMACJE PODSTAWOWE

 1. Właścicielem ogólnopolskiego sklepu internetowego działającego pod adresem: www.modernhunt.pl jest Karol Tymosiak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Modern Hunt Karol Tymosiak NIP: 5432191593 oraz REGON: 523583442, zwany dalej ,,Sprzedawcą”.
 2. Sklep myśliwsko-strzelecki czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00, a w soboty od 9:00 do 14:00.  
 3. Klienci sklepu mogą kontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej: [email protected] oraz pisemnie na adres: ul. Mickiewicza 29B/8, 17-100 Bielsk Podlaski, a także telefonicznie pod numerem telefonu: 
   783000308.
 4. Wszystkie towary oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, zostały legalnie wprowadzone do obrotu oraz są objęte gwarancją producenta, chyba że w opisie produktu zawarta jest jednoznaczna informacja, iż jest on używany lub powystawowy.
 5. Każde zamówienie złożone w sklepie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia. 
 6. Informacje o towarach podane w sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu artykułu 71 Kodeksu Cywilnego.
 7. Strona internetowa sklepu myśliwsko-strzeleckiego: www.modernhunt.pl korzysta z plików cookies.
 8. Korzystanie ze strony www.modernhunt.pl jest równoznaczne z akceptacją warunków określonych w Regulaminie.

§ 2

DEFINICJE

 1. SKLEP – sklep internetowy prowadzony pod adresem www.modernhunt.pl
 2. SPRZEDAWCA – przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod firmą Modern Hunt Karol Tymosiak, pod adresem ul. Mickiewicza 29B/8, 17-100 Bielsk Podlaski, NIP: 5432191593, REGON: 523583442. 
 3. KLIENT - osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub podmiot, któremu ustawa przyznaje zdolność do czynności prawnych, dokonująca zakupów bądź zamówienia usług za pośrednictwem strony www.modernhunt.pl.
 4. KONSUMENT – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. UMOWA SPRZEDAŻY - umowa zawierana na odległość pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem sklepu, której przedmiotem jest zakup towaru.
 6. TOWAR – będąca w ofercie sklepu rzecz mogąca być przedmiotem umowy sprzedaży. 
 7. USŁUGA – świadczenia wykonywane za wynagrodzeniem w zakresie profilu działalności sklepu. 
 8. KONTO KLIENTA – prowadzona dla klienta technika uwierzytelniania w systemie informatycznym i uzyskiwania dostępu do zasobów systemu. 
 9. REJESTRACJA - proces polegający na wypełnieniu formularza   rejestracyjnego w celu posiadania indywidualnego konta użytkownika sklepu internetowego.
 10. LOGOWANIE - proces dający dostęp do własnego konta w sklepie internetowym.
 11. KOSZYK – niezobowiązująca funkcja dodawania towarów do zamówienia.
 12. NEWSLETTER – usługa umożliwiająca subskrybowanie i otrzymywanie drogą elektroniczną bezpłatnych informacjach o towarach, promocjach i konkursach.
 13. FORMULARZ ZAMÓWIENIA - formularz dostępny na stronie www.modernhunt.pl umożliwiający dokonanie zakupu.
 14. REKLAMA - informacja reklamująca dany towar bądź usługę.
 15. BLOG - informacje dotyczące różnego rodzaju i typu towarów będących w ofercie Sklepu.
 16. KONKURSY – informacje o organizowanych konkursach przez sklep i ich zasadach. 
 17. UCZESTNIK KONKURSU – użytkownik strony internetowej biorący udział w konkursie.
 18. GADŻETY - przedmioty reklamowe sklepu.
 19. DZIEŃ ROBOCZY – dni nie objęte Ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1920.). 

§ 3

ZASADY DOKONYWANIA TRANSAKCJI

 1. Klient ma możliwość złożenia zamówienia w następujących formach:
 1. za pośrednictwem strony internetowej www.modernhunt.pl,
 2. telefonicznie w godzinach pracy Sklepu (8.00 – 18.00) pod numerem telefonu:
   783000308,
 3. w siedzibie Sprzedawcy: 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza 29B/8.
 1. Złożenie zamówienia przez klienta za pośrednictwem strony internetowej następuje poprzez dokonanie:
 1. wyboru rodzaju i ilości towaru oraz dodanie go/ich do koszyka,
 2. wprowadzeniu danych kontaktowych i wskazania adresu dostawy,
 3. wyboru metody dostawy,
 4. wyboru rodzaju płatności,
 5. akceptacji Regulaminu oraz Polityki Prywatności, 
 6. złożenia zamówienia przez opcję ,,Złóż zamówienie”.
 1. Zawarcie umowy sprzedaży następuje z chwilą poinformowania klienta przez sprzedawcę o przyjęciu zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku niepotwierdzenia zamówienia przez sprzedawcę w przeciągu 24 godzin od złożenia zamówienia klient powinien skontaktować się ze sprzedawcą drogą telefoniczną pod numerem telefonu: 783000308 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: [email protected] w celu ustalenia istotnych informacji dla realizacji zamówienia.  
 2. Klient ma możliwość złożyć bezpłatne zapytanie do Sprzedawcy dotyczące towaru, a także zapisów Regulaminu, które zdaniem Klienta są dla niego niezrozumiałe, z prośbą o wyjaśnienie.
 3. W celu dokonania zakupu klient może zarejestrować się w sklepie, tj. założyć w nim indywidualne konto lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez wypełnienie formularza zamówienia zawierającego wymóg podania swoich danych niezbędnych do realizacji zamówienia, akceptacji Regulaminu oraz zapoznania się z Polityką Prywatności przy każdym dokonywanym zamówieniu.
 4. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą realizowane. 
 5. Rejestracja konta klienta następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracji.
 6. Zamówienia złożone w dni powszednie, tj. od poniedziałku do piątku po godz. 12:00, w soboty, niedziele i święta, kompletowane są kolejnego dnia roboczego, chyba że dzień ten uznany jest za ustawowo wolny od pracy. W takim przypadku towar zostanie wysłany w najbliższym możliwym dniu roboczym. Realizacja zamówień następuje w ciągu 48 godzin od momentu ich przyjęcia lub w momencie skompletowania wszystkich zamówionych produktów. 
 7. Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku do godziny 12:00 zostaną wysłane w tym samym dniu roboczym, chyba że dzień ten uznany jest za ustawowo wolny od pracy. W takim przypadku zamówienie zostanie wysłane w najbliższym możliwym dniu roboczym. 
 8. W przypadku nie doręczenia towaru na wskazany przez klienta adres w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych, klient skontaktuje się ze sklepem celem rozwiązania zaistniałego problemu.
 9. Do każdego zamówienia zostanie dołączony paragon fiskalny, chyba że dyspozycją klienta będzie chęć otrzymania faktury VAT.
 10. W treści zakładek umieszczonych na stronie klient widzi wszystkie informacje o wystawionym towarze oraz galerię zdjęć. Zdjęcia i opisy produktów zamieszczone na stronie sklepu internetowego stanowią materiały podglądowe umożliwiające Klientowi wyobrażenie o ich właściwościach, parametrach, cechach oraz wyglądzie. Wygląd towaru na zdjęciach zamieszczonych na stronie internetowej może różnić się w niewielkim stopniu od wyglądu towaru otrzymanego przez klienta, które to różnice mogą wynikać z czynników związanych z używaniem Internetu do zakupów (takich jak ustawienia komputera). Powyższe nie odnosi się do udostępnionych na stronie internetowej specyfikacji technicznych oraz oznaczeń marki i modelu danego towaru.
 11. Wszystkie towary dostępne w sklepie oznaczone są ceną brutto (zawierającą podatek VAT).
 12. Cena o której mowa w pkt 11 nie obejmuje kosztów dostawy ani ubezpieczenia. 
 13. Zgodnie z polityką przedsiębiorstwa zamówienia powyżej kwoty 3 000,00 (trzech tysięcy złotych) podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu. 
 14. W podsumowaniu zamówienia klient będzie informowany o łącznej cenie zakupu danego towaru, uwzględniającej koszty transportu oraz ubezpieczenia towaru (opcjonalnie).
 15. Klient ma możliwość anulowania zamówienia w formie telefonicznej na numer telefonu: 783000308 lub na adres poczty elektronicznej: [email protected]
 16. W przypadku niedostępności zamówionego towaru lub niemożliwości zrealizowania zamówienia w całości, klient zostanie poinformowany o możliwości zmiany lub anulowania całego zamówienia.
 17. Sprzedawca dba, aby towary widoczne w ofercie sklepu pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, klient zostaje o tym poinformowany po złożeniu zamówienia.
 18. W przypadku sprzedaży promocyjnej lub wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towaru, realizacja zamówienia następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 19. W przypadku wyczerpania się zapasów objętych sprzedażą promocyjną lub wyprzedażą, sprzedawca zastrzega sobie prawo do korekty albo anulowania zamówienia.
 20. Sprzedawca ma prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w zasobach sklepu, wprowadzenia nowych towarów do sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie sklepu, a także wprowadzania w nich zmian.
 21. Sprzedawcy przysługuje prawo anulowania zamówienia również w przypadku podania błędnej ceny towaru (pomyłka podczas dodawania produktu do oferty sklepu) lub wystawienia towaru omyłkowo. Sprzedawca wówczas poinformuje klienta o anulowaniu zamówienia w formie telefonicznej lub na podany w zamówieniu adres poczty elektronicznej.
 22. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Klienta przy składaniu zamówienia lub jego modyfikacji.

§ 4

DOSTAWA I PŁATNOŚĆ

 1. Termin realizacji zamówienia wynika z treści umowy sprzedaży. Niemniej sprzedawca, w porozumieniu z firmą kurierską, poinformuje klienta drogą elektroniczną o przybliżonym terminie dostawy.
 2. Jeżeli klient nie odbierze towaru pomimo próby jego dostarczenia, sprzedawca może anulować zamówienie w terminie 7 dnia od dnia nieudanej próby dostarczenia towaru.
 3. Klient ma możliwość wyboru sposobu dostawy z pośród następujących opcji: 
 1. odbiór osobisty,
 2. za pośrednictwem firmy kurierskiej, 
 3. za pośrednictwem Poczty Polskiej, 
 4. za pośrednictwem paczkomatów InPost.  
 1. Koszt dostawy określa cennik, który podawany jest w toku procedury składania zamówienia po kliknięciu przycisku: „Metody wysyłki”.
 2. W przypadku wyboru opcji odbioru osobistego, klient jest zobowiązany do odebrania towaru do 5 (pięciu) dni roboczych w godzinach pracy sklepu, od momentu otrzymania potwierdzenia możliwości odbioru towaru drogą elektroniczną lub telefonicznie, z siedziby sprzedawcy – ul. Mickiewicza 26B/8, 17-100 Bielsk Podlaski. 
 3. Dostarczenie towaru poza granice Rzeczpospolitej Polskiej może nastąpić wyłącznie po indywidualnym ustaleniu i wyrażeniu zgody przez Sprzedawcę.
 4. Zamówienia realizowane są w następujących terminach:
 1. w przypadku towarów dostępnych na stronie internetowej sklepu nie przekracza 2 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty dokonanej przez klienta, a w przypadku wyboru opcji za pobraniem od dnia założenia zamówienia,
 2. w przypadku towarów aktualnie niedostępnych lub "nietypowych", termin realizacji zamówienia może się wydłużyć do 30 dni od zaksięgowania wpłaty dokonanej przez klienta,
 3. w przypadku braku zamówionego towaru u dostawcy, czas realizacji zamówienia może przekroczyć 30 dni od zaksięgowania wpłaty dokonanej przez klienta,
 4. w przypadku zamówienia obejmującego towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie realizacji. 
 1. Jeżeli ustalony termin realizacji zamówienia przekroczy 30 dni, klient może anulować zamówienie przed dostarczeniem towaru.
 2. W przypadku braku towaru u dostawcy, sprzedawca zastrzega sobie prawo anulowania zamówienia, o czym poinformuje klienta drogą elektroniczną na podany przez klienta adres e-mail, nie później 30 dni od dnia złożenia zamówienia.
 3. Sprzedawca zastrzega, że w przypadku, gdy zamawiany towar jest w danej chwili niedostępny, a jego cena przy następnej dostawie ulegnie zmianie, ma prawo do korekty ceny towaru. Klient zostanie wtedy poinformowany i poproszony o akceptację zamówienia na nowych warunkach. Klientowi w takiej sytuacji również przysługuje prawo do anulowania zamówienia.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za różnice w wyglądzie produktu wynikające z indywidualnych ustawień parametrów komputera klienta (kolory, jasność, kontrast, proporcje, itp.).
 5. Z chwilą wydania towaru na klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy. Jeżeli sprzedawca i klient zastrzegą inną chwilę przejścia korzyści i ciężarów, poczytuje się w razie wątpliwości, że niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na klienta z tą samą chwilą.
 6. Jeżeli towar zostaje przesłany przez sprzedawcę klientowi będącemu konsumentem, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na klienta z chwilą jej wydania klientowi. Za wydanie rzeczy uważa się jej powierzenie przez sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez klienta.
 7. Za złożone zamówienie klient może dokonać płatności w następujący sposób:
 1. przelewem na rachunek bankowy sklepu,
 2. kartą płatniczą (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro),
 3. poprzez platformę płatniczą (PayPal, Przelewy24, eRaty Santander)
 4. za pobraniem – kartą płatniczą lub gotówką przy dostarczeniu towaru klientowi, 
 5. gotówką w przypadku odbioru osobistego towaru. 
 1. Wybór przez Klienta płatności z góry za zamówienie powoduje obowiązek zapłaty w terminie 3 dni roboczych od złożenia zamówienia.
 2. Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
 3. Klient dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo cofnąć swoją zgodę.

§ 5

ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Klient, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od otrzymania towaru. 
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej sklepu (podpisany skan oświadczenia) [email protected] lub na adres siedziby sprzedawcy, tj. ul. Mickiewicza 29B/8, 17-100 Bielsk Podlaski. Dla skuteczności złożenia oświadczenia klienta wystarczające jest nadanie oświadczenia o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia. 
 3. Uprawnienie, o którym mowa w ustępie 1. nie przysługuje w przypadku zakupów w sklepie stacjonarnym. 
 4. Formularz odstąpienia od umowy znajduje się na stronie internetowej sklepu w zakładce ,,formularze”. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do Regulaminu. 

§ 6

ZWROT I WYMIANA TOWARU

 1. Klient ma prawo do zwrotu towaru w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zamówionego towaru, bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, zgodnie z ogólnymi zasadami wynikającymi z Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287, z 2021 r. poz. 2105.), dotyczącymi zawierania umów na odległość.
 2. Klientowi przysługuje zwrot kosztów doręczenia towaru do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie. Jeżeli klient wybierze droższy środek transportu, nie przysługuje mu zwrot różnicy między wartością wybranej dostawy, a najtańszym sposobem transportu.
 3. Zwrotu towaru klient dokonuje na koszt własny. 
 4. Klient dokonuje zwrotu towaru wraz z dowodem zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT) oraz oświadczeniem o odstąpieniu od umowy.  
 5. Zwrotu towaru klient może dokonać na adres:

      Modern Hunt Karol Tymosiak

      ul. Mickiewicza 29B/8

      17-100 Bielsk Podlaski

 1. Zwracany towar nie może nosić śladów używania - każdy element musi być kompletny, a towar dostarczony w stanie niezmienionym. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. Towar winien być odesłany w oryginalnym opakowaniu. Do zwrotu towaru niezbędne jest dołączenie dowodu zakupu – paragonu fiskalnego lub faktury VAT. 
 2. Cena zakupu towaru zostanie przelana na wskazany przez Klienta rachunek bankowy lub przesłana przekazem pocztowym na adres podany przez Klienta w zamówieniu, w ciągu 14 dni roboczych od daty odebrania przesyłki przez Sprzedawcę.
 3. Klient ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą względem Sprzedawcy, na podstawie art. 34 § 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 4. Zakupiony towar można wymienić w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty jego otrzymania. Przy wymianie na droższy produkt kupujący zobowiązany jest do pokrycia różnicy w cenie. Towar nie podlega wymianie na tańszy.
 5. Wymiana towaru następuje na koszt klienta, który przesyła towar na adres: 

      Modern Hunt Karol Tymosiak

      ul. Mickiewicza 29B/8

     17-100 Bielsk Podlaski

 1. Wymianie podlegają wyłącznie towary fabrycznie nowe i nieużywane.
 2. Wymiana towaru jest możliwa jeżeli wybrany przez Klienta towar dostępny jest w magazynie. 
 3. Wymiana trwa do 5 dni roboczych od daty otrzymania towaru od klienta.
 4. W sytuacji zwrotu lub wymiany towaru Klient ma obowiązek należycie zabezpieczyć zwracany towar przed odesłaniem go do Sprzedawcy.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego używania towaru. 

§ 7

RĘKOJMIA i REKLAMACJE

 1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, klient może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.
 2. Sprzedawca wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunie wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla klienta.
 3. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć towar w stanie wolnym od wad.
 4. Towar jest dostarczany przez firmę kurierską wraz dowodem zakupu, instrukcją obsługi oraz kartą gwarancyjną, o ile producent udzielił gwarancji na dany towar. 
 5. Przed odebraniem przesyłki  klient obowiązany jest do upewnienia się czy przesyłka nie uległa uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli opakowanie posiada widoczne uszkodzenia zewnętrzne, zalecamy odmówienia przyjęcia przesyłki, a następnie skontaktowanie się ze sprzedawcą. 
 6. W razie niezgodności dostarczonego Towaru ze złożonym zamówieniem, Klient powinien odmówić przyjęcia niezamawianego towaru i niezwłocznie powiadomić o tym obsługę sklepu.
 7. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. W razie stwierdzenia występowania wady rzeczy sprzedanej sprzedający ponosi odpowiedzialność określoną w szczególności w przepisach Kodeksu cywilnego.
 8. Zgłoszenie reklamacyjne powinno, zostać złożone na wypełnionym czytelnie formularzu zawierającym:
  1. imię i nazwisko,
  2. numer zamówienia,
  3. opis wady towaru,
  4. datę zakupu,
  5. protokół szkody,
  6. zdjęcia uszkodzenia towaru.
 9. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT). 
 10. W razie braków reklamacji uniemożliwiających jej rozpatrzenie sklep niezwłocznie powiadomi o konieczności jej uzupełnienia.
 11. Reklamację można składać mailowo pod adresem e-mail: [email protected], telefonicznie pod nr telefonu: 783000308 bądź też korespondencją tradycyjną na adres: ul. Mickiewicza 29B/8, 17-100 Bielsk Podlaski. 
 12. Odpowiedź na zgłoszone żądanie zostanie udzielona w terminie 14 dni drogą e-mailową, od daty otrzymania wadliwego towaru przez sprzedającego. Jeżeli klient nie wyrazi zgody na drogę e-mailową reklamacja zostanie doręczona klientowi korespondencją tradycyjną, na podany przez klienta adres do korespondencji.  
 13. W przypadku reklamacji dotyczących uprawnień z gwarancji, należy kontaktować się z serwisem producenta, wyszczególnionym w karcie gwarancyjnej. Można to uczynić za pośrednictwem sklepu. 
 14. Klient po odebraniu towaru powinien go rozpakować (nie niszcząc opakowania, ani profili styropianowych) w celu sprawdzenia czy produkt nie posiada uszkodzeń mechanicznych (rys, wgnieceń, itp.). W przypadku jakichkolwiek rozbieżności należy sporządzić protokół szkody wraz z osobą dostarczającą paczkę i niezwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą. Klient ma możliwość zwrócenia towaru kurierowi wraz z dowodem potwierdzającym zakup. 
 15. W przypadku, gdy wymiana towaru na wolny od wad nie jest możliwa, Sprzedawca niezwłocznie dokona zwrotu środków poniesionych przez Klienta w celu zakupu towaru. Należność za zwrot towaru zostaną przelane na wskazany przez Klienta rachunek bankowy lub przesłane przekazem pocztowym na adres podany przez Klienta.

§ 8

REJESTRACJA KONTA UŻYTKOWNIKÓW

 1. Rejestracja na stronie internetowej sklepu www.modernhunt.pl jest dobrowolna i bezpłatna. Po dokonaniu rejestracji, użytkownikowi tworzone jest indywidualne Konto Użytkownika.
 2. Rejestracja konta na stronie internetowej jest równoznaczna z zawarciem pomiędzy Klientem a Sprzedawcą umowy o świadczenie usług na czas nieokreślony. Klientowi przysługuje w każdej chwili prawo do wypowiedzenia umowy.
 3. Umowa może być rozwiązana w każdym czasie poprzez:
 1. samodzielne usunięcie Konta przez użytkownika konta poprzez podjęcie odpowiednich działań w ustawieniach Konta,
 2. złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia zawierającego: imię, nazwisko, adres oraz adres e-mail, w którego treści użytkownik oświadczy w sposób niebudzący wątpliwości, że chce rozwiązać umowę o świadczenie usług jakie świadczy Sprzedawca,
 3. złożenie stosownego oświadczenia użytkownikowi konta przez Sprzedawcę o wypowiedzeniu umowy drogą mailową w przypadku naruszenia regulaminu lub przepisów obowiązującego prawa.
 1. Okres wypowiedzenia wynosi 30 dni od momentu powiadomienia strony o woli rozwiązania umowy. 
 2. Jedynie zarejestrowany użytkownik strony internetowej może skorzystać ze wszystkich jej funkcji, takich jak między innymi dostępu do wszystkich swoich zamówień w panelu klienta czy udziału w konkursach. 
 3. Rejestracja na stronie internetowej odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, który polega na wypełnieniu pól, które sukcesywnie się odsłaniają podczas jego wypełniania. Po prawidłowym wypełnieniu formularza użytkownikowi utworzone zostanie konto do którego będzie się logował poprzez formularz: login i hasło. Do rejestracji niezbędne jest podanie: aktywnego adresu e-mail, loginu oraz ustawienie hasła.
 4. Po dokonaniu rejestracji na podany przez użytkownika adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny. Kliknięcie linku aktywacyjnego kończy proces rejestracji użytkownika i stanowi potwierdzenie prawdziwości danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
 5. Administrator strony internetowej może odmówić zarejestrowania użytkownika w następujących przypadkach: 
 1. cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania sklepu,
 2. działalność użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
 3. otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,
 4. uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił użytkownika,
 5. użytkownik dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
 6. użytkownik w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu.
 1. Stwierdzenie którejkolwiek z powyższych okoliczności równoznaczne będzie z zablokowaniem użytkownikowi dostępu do Konta Użytkownika oraz jego usunięciem.
 2. Konta użytkowników rejestrujących się bezpłatnie,  są ważne bezterminowo pod warunkiem że dany użytkownik logował się nie później niż rok temu (365 dni temu). W przypadku gdy użytkownik strony nie zaloguje się przez ostatni rok (365 dni) konto zostanie usunięte.
 3. Użytkownicy strony posiadający konta mają możliwość wglądu do swoich danych, ich poprawiania i uzupełniania. Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych wskazane zostały w § 11 niniejszego Regulaminu.
 4. Konto użytkownika będzie aktywne tylko po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego.
 5. Konto może zostać zawieszone jeżeli użytkownik naruszył warunki użytkowania strony w szczególności umieszczał na stronie treści niezgodne z prawem. 

§ 9

REKLAMA

 1. Sprzedawca na stronie internetowej sklepu www.modernhunt.pl przewiduje możliwość zamieszczania reklam w ramach świadczonych przez siebie usług. 
 2. Reklamy znajdują się w odpowiednio przypisanych dla siebie strefach. 
 3. Podmiot o statusie administratora zajmuje się moderowaniem zawartości, usuwaniem reklam, a także przyjmowaniem płatności za wystawienie reklamy. 
 4. Do zadań administratora należy także dodawanie, usuwanie i edycja reklam w stopce strony internetowej. 
 5. W strefie reklamy klienci portalu mogą zamieszczać reklamy na specjalnie przeznaczonej do tego powierzchni reklamowej oraz w stopce wyświetlanej strony. Reklamy dodawane są w formie grafik o ściśle określonych rozmiarach. Reklamy dostarczane przez Użytkowników publikowane są przez administratora. 
 6. Wszystkie treści reklam, znajdujące się na stronie internetowej sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Podmiotami odpowiedzialnymi za treść reklam i są odpowiedni reklamodawcy danej reklamy.
 7. Administrator strony internetowej zastrzega sobie prawo odmowy zamieszczenia, usunięcia oraz zawieszenia reklamy, w tym bez podania przyczyn w szczególności w sytuacji kiedy reklama narusza przepisy prawa bądź nie stanowi własności reklamodawcy lub usługodawcy. 

§ 10

KONKURSY

 1. Sprzedawca organizuje konkursy dla klientów sklepu i użytkowników strony internetowej www.modernhunt.pl 
 2. Szczegółowe warunki udziału w konkursie oraz regulaminy poszczególnych konkursów będą ustanawiane odrębnie dla każdego konkursu i publikowane na stronie sklepu. 

§ 11

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych na potrzeby prowadzenia sklepu internetowego jest Karol Tymosiak prowadzący działalność gospodarczą od firmą Modern Hunt Karol Tymosiak z siedzibą w Bielsku Podlaskim, ul. Adama Mickiewicza 29B/8, 17-100 Bielsk Podlaski, NIP: 5432191593 oraz REGON: 523583442. 
 2. Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy pod adresem poczty elektronicznej: [email protected] lub korespondencyjnie pod adresem: ul. Adama Mickiewicza 29B/9, 17-100 Bielsk Podlaski.  
 3. Sprzedawca gwarantuje ochronę danych i informacji o kliencie zgodnie z przyjętą i stosowaną przez sprzedawcę polityką bezpieczeństwa informacji.
 4. Dane osobowe klientów przetwarzane są w zakresie i celu niezbędnym do:
 1. nawiązania, ukształtowania treści umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz jej wykonania, a także prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną,
 2. podnoszenia jakości obsługi klientów, 
 3. realizacji celów marketingowych sprzedawcy, w tym przygotowywanie i przedstawianie ofert marketingowych, określanie ścieżek sprzedaży oraz komunikacji towarów i usług, prowadzenie analiz, statystyk i badań marketingowych, 
 4. wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności związanych z rachunkowością i podatkami, 
 5. przygotowywania raportów wewnętrznych, analiz biznesowych oraz statystyk,
 6. rozpatrywania reklamacji i wniosków, w tym żądania z zakresu ochrony danych osobowych,
 7. realizacji celów archiwalnych, 
 8. dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, 
 9. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez sprzedawcę, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
 1. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w celu opisanym w ppkt c) stanowi wyrażona przez klienta zgoda, natomiast w pozostałych stanowi zawarcie lub wykonanie umowy, wypełnianie obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących świadczenia usług drogą elektroniczną, prawnie uzasadniony interes administratora, wypełnianie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
 2. Dane osobowe klientów są przetwarzane i przetrzymywane przez administratora przez okres niezbędny do prawidłowego wykonania umowy lub przez okres wskazany przez przepisy prawa.
 3. Administrator może udostępniać dane osobowe klientów organom nadzoru, innym podmiotom uprawnionym do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa, zakładom ubezpieczeniowym, z którym sprzedawca współpracuje, operatorom pocztowym, firmom kurierskim, podmiotom realizującemu transakcje płatnicze, księgowości, bankom czy zewnętrznej obsłudze prawnej.   
 4. Klient ma prawo do:
 1. dostępu do własnych danych osobowych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
 2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych klienta w zakresie, w jakim podstawa prawna przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora,
 3. wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych klienta w zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania jest zgoda klienta. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które zostało wykonane na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Klient może cofnąć zgodę kontaktując się z administratorem na adres poczty elektronicznej: [email protected] lub korespondencyjnie: ul. Adama Mickiewicza 29B/8, 17-100 Bielsk Podlaski,
 4. przeniesienia danych osobowych,
 5. wniesienia skargi do organu nadzoru zajmującego się ochroną danych osobowych. 
 1. Podanie przez klienta danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonania   umowy sprzedaży.
 2.  Podanie danych osobowych w celach obsługowych oraz marketingowych jest dobrowolne. 
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnioną zmianę danych lub dostęp do informacji przeznaczonej dla klienta przez osoby trzecie, przy użyciu oryginalnych identyfikatorów klienta.
 4. Do informacji zawartych na kontach użytkowników, zastosowanie mają przepisy o ochronie danych osobowych, w tym w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s. 1) oraz ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 5. Szczegółowe informacje na temat polityki przetwarzania danych znajdują się w zakładce Polityka Prywatności.

 

§ 12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 3 listopada 2022 r. 
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się właściwe przepisy prawa, w tym w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 3. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień konsumenta wynikających z przepisów prawa.
 4. W przypadku uznania danego postanowienia Regulaminu za nieważny lub bezskuteczny, nieważność lub bezskuteczność tego postanowienia nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. Sprzedawca będzie wdrażał procedury, aby nieważne lub nieskuteczne postanowienie zastąpić nowym, niewadliwym prawnie postanowieniem.
 5. Językiem w którym zawierane są umowy na podstawie regulaminu jest język polski.
 6. Prawem właściwym dla wykonywania umów jest prawo polskie. 
 7. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów na tle wykonywania zawieranych umów jest sąd powszechny w Białymstoku. 
 8. Postanowienia dotyczące towarów i umowy sprzedaży stosuje się odpowiednio do treści cyfrowych i umowy o dostarczanie treści cyfrowych, o ile Regulamin nie określa tych kwestii odrębnie.
 9. O każdej zmianie Regulaminu Sprzedający powiadomi zarejestrowanych Użytkowników poprzez wiadomość e-mail. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.
 10. Strona internetowa www.modernhunt.pl nie zbiera automatycznie żadnych danych z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas korzystania z witryny. Użytkownicy mogą samodzielnie kontrolować sposób obsługi plików cookies za pomocą mechanizmów wbudowanych w używane oprogramowanie służące do przeglądania stron www. Zablokowanie niektórych plików cookies może jednak wpłynąć na brak możliwości zarejestrowania się/zalogowania się na swoje konto na stronie lub/i brak możliwości dokonania zakupu. Pliki cookies wykorzystywane są do: prezentacji treści, obsługi logowania, obsługi treści, statystyk. Niektóre podstrony serwisu sklepu oraz inne środki komunikacji z klientami i innymi osobami fizycznymi, które korzystają z serwisu mogą zawierać tzw. "web beacons" (tzw. elektroniczne obrazki, zwane również jako puste gify). "Web beacons" pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP (Internet Protocol) komputera, na który załadowana została strona, na której "web beacon" został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam.
 11. Strona internetowa sklepu myśliwsko-strzeleckiego jest dostępna dla wszystkich użytkowników i mogą z niej korzystać użytkownicy zalogowani i niezalogowani.
 12. Wszelkie pytania, zastrzeżenia, reklamacje w zakresie nieprawidłowości, usterek lub przerw w pracy i funkcjonowaniu sklepu internetowego Klient powinien zgłaszać pod adresem e-mail: [email protected]
 13. Strona internetowa sklepu może być niedostępna dla Klientów podczas jej okresowej konserwacji lub w razie awarii.
 14. Strona internetowa sklepu myśliwsko-strzeleckiego Modern Hunt, jej działy, kategorie, wszystkie elementy oraz wszystkie treści marketingowe i inne oraz różnego rodzaju reklamy, które służą jego promowaniu w Internecie, mediach telewizyjnych, radiowych, portalach społecznościowych, targach, wystawach i informacji publicznej podlegają ochronie przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie. 
 15. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za pliki, zdjęcia, informacje i filmy które zostaną pobrane oraz skopiowane ze strony przez osoby trzecie bez wiedzy i zgody Sprzedawcy. Pobieranie i kopiowanie plików, informacji, zdjęć i filmów wymaga zgody Sprzedawcy, która musi odbyć się poprzez zapytanie drogą e-mail na adres: [email protected]
 16. Pliki do pobrania znajdują się w dziale „Pomoc”


 

 

 

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Lub Reset password